Lần này ta đã bảo vệ Phú Quốc đủ rồi, lần sau Phú Quốc bảo vệ ta có được không?

Mượn câu thoại “Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi. Sang kiếp sau nàng bảo vệ ta có được không?” trong bộ phim Diên Hy công lược vào tập cuối. Vì tôi cũng đang ở tập cuối với Phú Quốc những ngày này.  Tôi đã dành hơn 4 năm thanh …